Politica de confidentialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personalşi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cucaracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Lovelle.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe careni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: RECLAMA, MARKETING SI PUBLICITATE.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare completarii bazei de date a Lovelle.ro in vedere includerii dvs. in baza de date a clientilor societatii,a imbunatatirii si diversificarii serviciilor oferite acestora. Refuzul dvs. determină neinscrierea dvs.in baza de date a clientilor nostri si implicit neparticiparea dvs. la concursurile organizate de societatea noastra.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptulde a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptulsă vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre Lovelle.ro la adresa: vanzari@lovelle.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.